Arhiv sporočil

LetoMesec
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
 
Izpis vseh sporočil


DatumNaslovRubrika
14.05.2018Posvet strokovne javnosti in mladih z naslovom HEROJI FURAJO V PIŽAMAH - 16. maja 2018 v Gornji RadgoniAktualni dogodki
14.05.2018Obvestilo glede spremembe prometne ureditve (zapore cest) dne 19. 5. 2018 ob 38. Maratonu treh srcSporočilo za javnost
14.05.2018JAVNI POZIV za predlaganje kandidatov za predsednika in člane Občinske volilne komisije Občine Gornja Radgona ter njihove namestnike (rok do vključno 30. 5. 2018)Razpis
14.05.2018Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za nakup nepremičnin (k.o. Radvenci)Razpis
08.05.2018JAVNO NAROČILO: “Gradnja meteorne kanalizacije v Meleh“Razpis
30.04.2018Napovednik dogodkov v občini Gornja Radgona (maj 2018)Aktualni dogodki
26.04.2018Sporočilo za javnost o varstvu pred požari ob kurjenju prvomajskih kresovSporočilo za javnost
24.04.2018Objava Prednostne liste za dodelitev neprofitnih stanovanj v najemSporočilo za javnost
24.04.2018Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine (k.o. Gornja Radgona in k.o. Police)Razpis
18.04.2018JAVNI RAZPIS za sofinanciranje javnih prireditev s strani Občine Gornja Radgona v letu 2018 – prvi del + RAZPISNA DOKUMENTACIJA (rok do vključno 10. 5. 2018)Razpis
18.04.2018Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za izvedbo predčasnih državno - zborovskih volitevSporočilo za javnost
18.04.2018Izdana elektronska izdaja Uradnega glasila Občine Gornja Radgona, št. 3/2018 z dne 18. 4. 2018Sporočilo za javnost
16.04.2018Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem nepremičnine (k.o. Gornja Radgona)Razpis
16.04.2018JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Gornja Radgona – sejem«Sporočilo za javnost
16.04.2018JAVNO NAROČILO: “Energetska sanacija in dograditev večnamenske športne dvorane (VŠD) ob OŠ Gornja Radgona - izdelava projektne dokumentacije (IDZ, PGD, PZI)“Razpis
05.04.2018Seje delovnih teles občinskega sveta pred 23. redno sejo občinskega sveta (9., 10. in 11. aprila 2018)Seje delovnih teles
05.04.2018Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za izvedbo referenduma o drugem tiruSporočilo za javnost
05.04.2018Napovednik dogodkov v občini Gornja Radgona (april 2018)Aktualni dogodki
03.04.2018Stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega Osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o OPPN za stanovanjsko poslovno zazidavo ob Delavski poti v Gornji RadgoniSporočilo za javnost
30.03.2018KOLEDAR PRIREDITEV za mesec april in maj 2018Prireditve