Arhiv sporočil

LetoMesec
201912
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
 
Izpis vseh sporočil


DatumNaslovRubrika
31.07.2018Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje 01.01. do 30.06.2018Gradiva občinskega sveta
30.07.2018JAVNI RAZPIS za uporabo telovadnice Partizan v sezoni 2018/2019 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA (rok do vključno 14. 8. 2018)Razpis
30.07.2018Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine (k.o. Spodnja Ščavnica)Razpis
18.07.2018Javno naročilo “Modernizacija občinskih cest na območju občine Gornja Radgona v letu 2018“Razpis
16.07.2018Javno naročilo “Obnova in vzpostavitev železniške infrastrukture ter spremljajočih objektov v Gornji Radgoni“Razpis
16.07.2018ODREDBA o cestnem prometnem režimu v mestu Gornja Radgona v času sejma AGRA 2018 (od 25. do 30. 8. 2018)Sporočilo za javnost
05.07.2018JAVNO NAROČILO: “Ureditev poti za pešce v Gornji Radgoni (pri pokopališču)“Razpis
03.07.2018JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (tri stanovanja) (rok do 23. 8. 2018)Razpis
29.06.2018Napovednik dogodkov v občini Gornja Radgona (julij 2018)Aktualni dogodki
29.06.2018JAVNI RAZPIS za podelitev priznanj Občine Gornja Radgona v letu 2018 (rok do 9. 8. 2018)Razpis
29.06.2018JAVNO NAROČILO: “Energetska sanacija in dograditev večnamenske športne dvorane (VŠD) ob OŠ Gornja Radgona - izdelava projektne dokumentacije (IZP, DGD, PZI)“Razpis
29.06.2018Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine (k.o. Gornja Radgona)Razpis
22.06.2018Sprejem najuspešnejših osnovnošolcev v občini Gornja Radgona v šolskem letu 2017/2018Sporočilo za javnost
08.06.2018Seje delovnih teles občinskega sveta pred 24. redno sejo občinskega sveta (18 in 19. junija 2018)Seje delovnih teles
08.06.2018JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje gospodarske cone v enoti urejanja prostora GR 53«Sporočilo za javnost
08.06.201824. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 21. 6. 2018 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)Gradiva občinskega sveta
06.06.2018JAVNO NAROČILO: “Modernizacija občinskih cest na območju občine Gornja Radgona v letu 2018“Razpis
05.06.2018Napovednik dogodkov v občini Gornja Radgona (junij 2018)Aktualni dogodki
04.06.2018KOLEDAR PRIREDITEV - POLETNO DOGAJANJE za mesec junij, julij in avgust 2018Prireditve
04.06.2018Obvestilo o razpisu Ustanove dr. Antona Trstenjaka: Razpis štipendij in sofinanciranja projektov za leto 2018Razpis