Arhiv sporočil

LetoMesec
20191234567
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
 
Izpis vseh sporočil


DatumNaslovRubrika
01.08.2018Racionalna poraba pitne vode na vodarni Podgrad – SegovciSporočilo za javnost
31.07.2018Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje 01.01. do 30.06.2018Gradiva občinskega sveta
30.07.2018JAVNI RAZPIS za uporabo telovadnice Partizan v sezoni 2018/2019 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA (rok do vključno 14. 8. 2018)Razpis
30.07.2018Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine (k.o. Spodnja Ščavnica)Razpis
18.07.2018Javno naročilo “Modernizacija občinskih cest na območju občine Gornja Radgona v letu 2018“Razpis
16.07.2018Javno naročilo “Obnova in vzpostavitev železniške infrastrukture ter spremljajočih objektov v Gornji Radgoni“Razpis
16.07.2018ODREDBA o cestnem prometnem režimu v mestu Gornja Radgona v času sejma AGRA 2018 (od 25. do 30. 8. 2018)Sporočilo za javnost
05.07.2018JAVNO NAROČILO: “Ureditev poti za pešce v Gornji Radgoni (pri pokopališču)“Razpis
03.07.2018JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (tri stanovanja) (rok do 23. 8. 2018)Razpis
29.06.2018Napovednik dogodkov v občini Gornja Radgona (julij 2018)Aktualni dogodki
29.06.2018JAVNI RAZPIS za podelitev priznanj Občine Gornja Radgona v letu 2018 (rok do 9. 8. 2018)Razpis
29.06.2018JAVNO NAROČILO: “Energetska sanacija in dograditev večnamenske športne dvorane (VŠD) ob OŠ Gornja Radgona - izdelava projektne dokumentacije (IZP, DGD, PZI)“Razpis
29.06.2018Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine (k.o. Gornja Radgona)Razpis
22.06.2018Sprejem najuspešnejših osnovnošolcev v občini Gornja Radgona v šolskem letu 2017/2018Sporočilo za javnost
08.06.2018Seje delovnih teles občinskega sveta pred 24. redno sejo občinskega sveta (18 in 19. junija 2018)Seje delovnih teles
08.06.2018JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje gospodarske cone v enoti urejanja prostora GR 53«Sporočilo za javnost
08.06.201824. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 21. 6. 2018 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)Gradiva občinskega sveta
06.06.2018JAVNO NAROČILO: “Modernizacija občinskih cest na območju občine Gornja Radgona v letu 2018“Razpis
05.06.2018Napovednik dogodkov v občini Gornja Radgona (junij 2018)Aktualni dogodki
04.06.2018KOLEDAR PRIREDITEV - POLETNO DOGAJANJE za mesec junij, julij in avgust 2018Prireditve