Sklep o določitvi lokacij modrih con in časovnih omejitev parkiranja

Naslov / osnovni predpis:

Sklep o določitvi lokacij modrih con in časovnih omejitev parkiranja

Organ sprejema:Župan Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:30.12.2011
Datum objave:30.12.2011
Datum začetka veljavnosti:31.12.2011