Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občine Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občine Gornja Radgona
(Uradni list RS, št. 69/2002)

Organ sprejema:Župan Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:19.07.2002
Datum objave:02.08.2002
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 69/2002

Datum začetka veljavnosti:02.08.2002
Opombe:

Uradni elektronski naslov Občine Gornja Radgona se glasi: