razpisi

DatumNaslov
28.05.2018JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (tri stanovanja) (rok do 22. 6. 2018)
23.05.2018Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe (za nepremičnine v k.o. Gornja Radgona)
14.05.2018JAVNI POZIV za predlaganje kandidatov za predsednika in člane Občinske volilne komisije Občine Gornja Radgona ter njihove namestnike (rok do vključno 30. 5. 2018)
14.05.2018Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za nakup nepremičnin (k.o. Radvenci)
08.05.2018JAVNO NAROČILO: “Gradnja meteorne kanalizacije v Meleh“
24.04.2018Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine (k.o. Gornja Radgona in k.o. Police)
18.04.2018JAVNI RAZPIS za sofinanciranje javnih prireditev s strani Občine Gornja Radgona v letu 2018 – prvi del + RAZPISNA DOKUMENTACIJA (rok do vključno 10. 5. 2018)
16.04.2018Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem nepremičnine (k.o. Gornja Radgona)
16.04.2018JAVNO NAROČILO: “Energetska sanacija in dograditev večnamenske športne dvorane (VŠD) ob OŠ Gornja Radgona - izdelava projektne dokumentacije (IDZ, PGD, PZI)“
29.03.2018JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (dve stanovanji) (rok do 19. 4. 2018)
08.03.2018JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (eno stanovanje) (rok do 26. 3. 2018)
06.03.2018Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine (k.o. Gornji Ivanjci)
06.03.2018Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za uporabo prostora v objektu (k.o. Gornja Radgona)
01.03.2018JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (tri stanovanja) (rok do 22. 3. 2018)
16.02.2018Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za uporabo prostora v objektu (k.o. Gornja Radgona)
12.02.2018JAVNI RAZPIS o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona za leto 2018 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA
07.02.2018JAVNI RAZPIS za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v Občini Gornja Radgona (rok do vključno 2. 3. 2018)
05.02.2018Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za nakup nepremičnine (k.o. Črešnjevci)
05.02.2018JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (enosobno stanovanje) (rok do 23. 2. 2018)
02.02.2018JAVNO NAROČILO: “Izgradnja občinske ceste v občini Gornja Radgona - LC 104051 Gornja Radgona - Norički Vrh - Police“