razpisi

DatumNaslov
12.05.2017JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (rok do 7. 7. 2017)
10.05.2017JAVNI RAZPIS za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Gornja Radgona v letu 2017 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA
28.04.2017JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (rok do 19. 5. 2017)
25.04.2017JAVNO NAROČILO: “Prenova javne razsvetljave na Partizanski cesti in Cesti na stadion v Gornji Radgoni“
18.04.2017JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (rok do 12. 5. 2017)
12.04.2017JAVNI RAZPIS o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona za leto 2017 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA (rok do vključno 31. 5. 2017)
10.04.2017JAVNO NAROČILO: “Izgradnja občinskih cest v občini Gornja Radgona“
06.04.2017JAVNI RAZPIS o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona za leto 2017 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA
06.04.2017JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov društev na področju turizma v občini Gornja Radgona v letu 2017 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA (rok do 5. 5. 2017)
04.04.2017JAVNI RAZPIS za sofinanciranje projektov in stroškov delovanja posebnih skupin (upokojenska društva, veteranska društva in druga programsko sorodna društva) v občini Gornja Radgona za leto 2017 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA (rok do vključno 3. 5. 2017)
04.04.2017JAVNI RAZPIS za zbiranje programov za sofinanciranje izvajalcev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona za leto 2017 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA (rok do vključno 25. 4. 2017)
04.04.2017JAVNI RAZPIS za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Gornja Radgona za leto 2017 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA (rok do vključno 19. 4. 2017)
04.04.2017JAVNI RAZPIS za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v Občini Gornja Radgona v letu 2017 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA (rok do 18. 4. 2017)
03.04.2017JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v občini Gornja Radgona za leto 2017 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA (rok do 18. 4. 2017)
03.04.2017JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona - stanovanja (rok do 9. 5. 2017)
03.04.2017Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine (k.o. Negova)
06.03.2017Obvestilo o aktualnih zanimivih javnih razpisih
06.03.2017Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem nepremičnine (k.o. Gornja Radgona)
19.01.2017Obvestilo o objavi razpisa Slovenskega podjetniškega sklada: P7R 2016 - Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji (mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja)
19.01.2017Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine (stanovanje k.o. Gornja Radgona)