sporočila za javnost

DatumNaslov
13.05.2015Obvestilo o zapori državne ceste skozi mesto Gornja Radgona in naselje Podgrad, zaradi gradnje transportnega vodovoda, od 18. 5. do 27. 7. 2015
11.05.2015Obvestilo o delni in popolni zapori občinske ceste LC 104051 Gornja Radgona - Norički Vrh - Aženski Vrh - II. faza v času od 11. 5. do 30. 6. 2015 zaradi nadaljevanja modernizacije ceste
05.05.2015JAVNA RAZGRNITEV predloga Delnega načrta zaščite in reševanja ob potresu na območju Občine Gornja Radgona (do 28. maja 2015)
24.04.2015Obvestilo - dvorana v objektu Špital bo nov uradni prostor v občini Gornja Radgona za sklepanje zakonskih zvez
24.04.2015Obvestilo občanom - seznanitev s pričetkom izdelave strategije odvajanja in čiščenja odpadnih voda za celotno območje občine Gornja Radgona
20.04.2015JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Lokacijskega načrta za območje poslovno obrtne cone Element Gornja Radgona
15.04.2015Cenik uporabnine površin na TŠC Trate in uporabnine prostorov Stadiona G. Radgona
08.04.2015JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi Občinskega prostorskega načrta občine Gornja Radgona in Okoljskega poročila k občinskemu prostorskemu načrtu z dopolnitvami
20.03.2015Obvestilo Mariborskega vodovoda o seznanitvi svojih uporabnikov o stanju skladnosti pitne vode na območju občine Gornja Radgona v letu 2014
26.02.2015Obvestilo o spremembi materiala pri gramoziranju makadamskih cest in poti v občini
24.02.2015Akcija sterilizacij in kastracij psov in mačk na vseh veterinarskih postajah v Pomurju (40 % popust pri ceni storitve) - od 1. 2. do 31. 3. 2015
06.02.2015Novinarska konferenca z informacijo o poteku projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2. sklop) - Občina Gornja Radgona« - 10. februarja 2015
06.02.2015JAVNA RAZGRNITEV predloga Delnega načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči na območju Občine Gornja Radgona (do 25. februarja 2015)
06.02.2015Obvestilo podjetja Saubermacher Slovenija - odpoved odvoza odpadkov v petek, 6. 2. 2015
05.02.2015Posebno obvestilo Glasbene šole Gornja Radgona - pouk v GŠGR, zaradi neugodnih vremenskih razmer, v petek, 6. 2. 2015 v celoti ODPADE
05.02.2015Posebno obvestilo Osnovne šole Gornja Radgona - v petek, 6. februarja 2015 ODPADE POUK in vse načrtovane aktivnosti
02.02.2015Obvestilo o začasni popolni zapori dela murske kolesarske poti v Podgradu na nasipu pri nogometnem igrišču
27.01.2015Dvig vrednosti točke za izračun turistične takse in sprememba višine turistične takse v občini Gornja Radgona od 1. 1. 2015 dalje
21.01.2015Koledar odvozov odpadkov za leto 2015 v občini Gornja Radgona s strani podjetja Saubermacher Slovenija - od 1. 1. 2015 dalje
08.01.2015Obvestilo izvajalcem letnih programov športa v občini Gornja Radgona v letu 2014 - podaja zaključnih poročil o realizaciji programa in porabi sredstev po posameznih programih, pridobljenih na podlagi razpisa za leto 2014 - rok do 31. 3. 2015