POSNETKI SEJ Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (2018-2022)

Posnetki sej občinskega sveta se od meseca aprila 2016 dalje objavljajo na spletni strani v skladu z 52. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016 z dne 01.03.2016).

 

Konstitutivna 1. seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 20. 12. 2018 (sklic seje - vabilo z dnevnim redom in gradivo, POSNETEK)
Posnetek celotne seje (objavljeno 21. 12. 2018):