POSNETKI SEJ Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (2018-2022)

Posnetki sej občinskega sveta se od meseca aprila 2016 dalje objavljajo na spletni strani v skladu z 52. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016 z dne 01.03.2016).

3. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 7. 6. 2019 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo, POSNETEK)
Posnetek celotne seje (objavljeno 10. 6. 2019):

 

2. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 18. 4. 2019 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo, POSNETEK)
Posnetek celotne seje (objavljeno 19. 4. 2019):


1. izredna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 14. 3. 2019 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo, POSNETEK)
Posnetek celotne seje (objavljeno 15. 3. 2019):


 

Konstitutivna 1. seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 20. 12. 2018 (sklic seje - vabilo z dnevnim redom in gradivo, POSNETEK)
Posnetek celotne seje (objavljeno 21. 12. 2018):