Koronavirus COVID-19 - pojasnila in napotki, informacije o aktivnostih in ukrepih

20.03.2020

https://www.gor-radgona.si/o-obcini/druga-podrocja/2020032414120205/