Skupni projekt: »Nadgradnja vodovoda sistema C – 2. faza«

01.01.2022

https://www.gor-radgona.si/o-obcini/strategija-obcine-in-projekti/2022011409430151/