Odlok o občinskih cestah v Občini Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o občinskih cestah v Občini Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 71 z dne 15.04.2012)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:05.04.2012
Datum objave:15.04.2012
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 71 z dne 15.04.2012

Datum začetka veljavnosti:30.04.2012
Opombe:

Z dnem uveljavitve tega odloka je prenehal veljati Odlok o občinskih cestah v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 54 z dne 1. 12. 2009).