Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 53 z dne 01.10.2009)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:28.09.2009
Datum objave:01.10.2009
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 53 z dne 01.10.2009

OBJAVE SPREMEMB:
- Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 73 z dne 01.10.2012
- Uradno glasilo Občine Gornja Radgona,
št. 3/2016 z dne 15.06.2016 
 

Datum začetka veljavnosti:02.10.2009
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 15.01.2017
Opombe:

Z dnem uveljavitve tega odloka je prenehal veljati Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 4/2000 in 76/2000).

Ta odlok preneha veljati z dnem uveljavitve 
Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 6/2016 z dne 31.12.2016).

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

2012 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 73 z dne 01.10.2012)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:20.09.2012
Datum objave:01.10.2012
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 73 z dne 01.10.2012

Datum začetka veljavnosti:02.10.2012
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 15.01.2017
2016 - Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 3/2016 z dne 15.06.2016) 

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:02.06.2016
Datum objave:15.06.2016
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona,
št. 3/2016 z dne 15.06.2016 

Datum začetka veljavnosti:16.06.2016
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 15.01.2017
Opombe:

Prva alineja 1. člena tega odloka se začne uporabljati:
- s sklenitvijo pogodbe o najemu javne infrastrukture med Občino Gornja Radgona in Javnim podjetjem Prlekija d.o.o. in
- s sklenitvijo pogodbe iz 11. člena Sporazuma o lastništvu in upravljanju sistema C med Javnim podjetjem Prlekija d.o.o. in javnim podjetjem Komunala Radgona d.o.o..