Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 64 z dne 01.02.2011)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:27.01.2011
Datum objave:01.02.2011
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 64 z dne 01.02.2011

OBJAVE SPREMEMB:
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 81 z dne 15.06.2013 
 

Datum začetka veljavnosti:02.02.2011
Opombe:

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki in odlaganju ostankov komunalnih odpadkov v občini Gornja Radgona (Prepih – Uradne objave Občine Gornja Radgona, št. 22/99 z dne 15.04.1999), in sicer v delu, ki se nanaša na izvajanje javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
 

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

2013 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 81 z dne 15.06.2013

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:06.06.2013
Datum objave:15.06.2013
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 81 z dne 15.06.2013 

Datum začetka veljavnosti:16.06.2013