Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 93 z dne 01.07.2015

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:18.06.2015
Datum objave:01.07.2015
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 93 z dne 01.07.2015 

Datum začetka veljavnosti:16.07.2015
Opombe:

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o gospodarskih javnih službah (Prepih – Uradne objave Občine Gornja Radgona, št. 21/99 z dne 08.03.1999).