Tehnični pravilnik o javnem vodovodu Sistema C

Naslov / osnovni predpis:

Tehnični pravilnik o javnem vodovodu Sistema C
(Uradni list RS, št. 22/2017)
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 3/2017 z dne 01.05.2017

Organ sprejema:Svet ustanoviteljic Javnega podjetja Prlekija d.o.o.
Datum sprejema:31.03.2017
Datum objave:28.04.2017
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 22/2017
in
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 3/2017 z dne 01.05.2017

Datum začetka veljavnosti:29.04.2017
Opombe:

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem začetka veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 58/2010).