Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2014

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2014
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 75 z dne 31.12.2012)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:20.12.2012
Datum objave:31.12.2012
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 75 z dne 31.12.2012

OBJAVA SPREMEMB:
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 83 z dne 31.12.2013

Datum začetka veljavnosti:01.01.2013

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

2013 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2014
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2014
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 83 z dne 31.12.2013

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:19.12.2013
Datum objave:31.12.2013
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 83 z dne 31.12.2013 

Datum začetka veljavnosti:01.01.2014