Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 47 z dne 01.12.2008)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:27.11.2008
Datum objave:01.12.2008
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 47 z dne 01.12.2008

Datum začetka veljavnosti:02.12.2008
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 23.07.2014
Opombe:

Z dnem uveljavitve tega odloka sta prenehala veljati Odlok o komunalnem prispevku Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 104/2000) in Sklep o določitvi višine priključnin na vodovod in kanalizacijo v Občini Gornja Radgona. V 2. odstavku 12. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 4/2000 in 76/2000), se je črtalo naslednje besedilo: »in plačal priključnino za priključitev, ki jo s sklepom določi občinski svet, v primeru priključitve na javno vodovodno omrežje, ki je v lasti občine.« Črtal se je 2. odstavek 29. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda (Uradni list RS, št. 4/2000 in 69/2002).

Ta odlok je prenehal veljati z uveljavitvijo Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 85 z dne 15.07.2014).