Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 85 z dne 15.07.2014

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:10.07.2014
Datum objave:15.07.2014
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 85 z dne 15.07.2014 

Datum začetka veljavnosti:23.07.2014
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 02.05.2016
Opombe:

Z dnem uveljavitve tega odloka je prenehal veljati Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 47, dne 1.12.2008). 

Ta odlok je prenehal veljati z dnem uveljavitve 
Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 2/2016 z dne 01.05.2016).