Odlok o turistični taksi v občini Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o turistični taksi v občini Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 7/2018 z dne 15.10.2018)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:25.09.2018
Datum objave:15.10.2018
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 7/2018 z dne 15.10.2018

Datum začetka veljavnosti:01.01.2019
Opombe:

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi na območju občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis prepih, št. 39/2007). Ta odlok se začne uporabljati z dnem 1. 1. 2019.