Sklep o začasnem financiranju Občine Gornja Radgona v obdobju januar – marec 2016

Naslov / osnovni predpis:

Sklep o začasnem financiranju Občine Gornja Radgona v obdobju januar – marec 2016 (S PRILOGAMI)
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona,
št. 4/2015, dne 31.12.2015

Organ sprejema:Župan Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:28.12.2015
Datum objave:31.12.2015
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona,
št. 4/2015, dne 31.12.2015 

Datum začetka veljavnosti:01.01.2016