Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v Občini Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v Občini Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 81 z dne 15.06.2013

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:06.06.2013
Datum objave:15.06.2013
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 81 z dne 15.06.2013 

Datum začetka veljavnosti:30.06.2013
Opombe:

Z uporabo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulture v občini Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 85/02, 26/03 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 43 z dne 01.04.2008).