Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 90 z dne 15.03.2015

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:23.02.2015
Datum objave:15.03.2015
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 90 z dne 15.03.2015 

OBJAVE SPREMEMB:
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 2/2016 z dne 01.05.2016

Datum začetka veljavnosti:30.03.2015
Opombe:

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Gornja Radgona (Uradne objave občinskih skupščin: Gornja Radgona, Lendava in Murska Sobota, št. 2/1991 z dne 17.01.1991, Uradni list RS, št. 39/1992, 58/1995, Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 10 z dne 01.03.2005) v delu, ki se nanaša za območje občine Gornja Radgona. 

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

2016 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 2/2016 z dne 01.05.2016) 

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:14.04.2016
Datum objave:01.05.2016
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 2/2016 z dne 01.05.2016 

Datum začetka veljavnosti:16.05.2016