Pravilnik o uporabi nogometnega igrišča z umetno travo na TŠC Trate v Gornji Radgoni

Naslov / osnovni predpis:

Pravilnik o uporabi nogometnega igrišča z umetno travo na TŠC Trate v Gornji Radgoni
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 64 z dne 01.02.2011)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:27.01.2011
Datum objave:01.02.2011
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 64 z dne 01.02.2011

Datum začetka veljavnosti:02.02.2011
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 02.05.2014
Opombe:

Ta pravilnik je prenehal veljati z uveljavitvijo Pravilnika o uporabi športnih površin in objektov na TŠC Trate v Gornji Radgoni (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 84 z dne 01.05.2014).