Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Gornja Radgona (vključno s prilogo)
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 3/2020 z dne 15.05.2020)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:04.05.2020
Datum objave:15.05.2020
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 3/2020 z dne 15.05.2020

SPREMEMBE:
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 3/2023 z dne 04.05.2023

Datum začetka veljavnosti:16.05.2020
Opombe:

Z dnem uveljavitve tega Odloka preneha veljati Pravilnik o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih št. 15 z dne 31. 12. 2005 in št. 32 z dne 1. 6. 2007).

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

2023 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka sofinanciranju letnega programa športa v Občini Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka sofinanciranju letnega programa športa v Občini Gornja Radgona (s prilogo)
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 3/2023 z dne 04.05.2023)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:20.04.2023
Datum objave:04.05.2023
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 3/2023 z dne 04.05.2023

Datum začetka veljavnosti:05.05.2023