Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta

Naslov / osnovni predpis:

Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:19.09.2002
Datum začetka veljavnosti:19.09.2002
Opombe:

Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta so bila sprejeta na 25. redni seji Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 19.09.2002.