Proračun Občine Gornja Radgona za leto 2006 s prilogami

datum: 01.04.2006

kategorija: Gradiva občinskega sveta

V nadaljevanju se v priponki se nahaja veljaven Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2006, ki je bil objavljen v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 17 z dne 01.04.2006.Priponka vsebuje tudi:- posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk in podskupin kontov
- načrt razvojnih programov Občine Gornja Radgona za leto 2006 in 2007
- dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja za leto 2006

Za ogled priponke potrebujete program Adobe Reader, ki ga lahko brezplačno dobite na spletnem naslovu http://www.adobe.com/. Velikost priponke PDF je cca 410 KB in je dosegljiva spodaj:Proračun Občine Gornja Radgona za leto 2006 s prilogami (PDF)