Obvestilo izvajalcem programov javnih del - Sprememba osnove za izračun plač javnih delavcev, spremenjeni zahtevki in tabele

datum: 29.08.2005

kategorija: Sporočilo za javnost

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu RS, št. 70/2004, objavljen Zakon o izvajanju dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004-2005 (ZIDPPZS), ki v prvem odstavku 6. člena med drugim določa, da minimalna plača od avgusta 2005 dalje znaša 122.600,00 sit.

Navedena sprememba je pomembna tudi za vas, saj se spremeni osnova za izračun plač javnim delavcem.

Za vaše lažje delo smo v nadaljevanju pripravili s spremembo zakona, usklajene zahtevke za refundacijo sredstev za javna dela, ter tabele za izračun razlike do minimalne plače za obračun prispevkov za 30 in 40 urni delavnik.

Tabela izračun razlike do minimanlne plače

Zahtevek za refundacijo sredstev za javna dela