SKLEP o javni razgrnitvi predloga Odloka o lokacijskem načrtu za območje zdravstvene dejavnosti v Gornji Radgoni

datum: 15.06.2006

kategorija: Sporočilo za javnost

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03), 33. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99, 104/00, 54/03 in 83/03) je župan Občine Gornja Radgona sprejel naslednjiS K L E Po javni razgrnitvi predloga Odloka o lokacijskem načrtu za območje zdravstvene dejavnosti v Gornji Radgoni1. člen
Župan Občine Gornja Radgona odreja javno razgrnitev predloga Odloka o lokacijskem načrtu za območje zdravstvene dejavnosti v Gornji Radgoni.

2. člen
Predlog odloka bo javno razgrnjen vsak delovni dan v času uradnih ur na sedežu Občine Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona, na sedežu KS Gornja Radgona, Trg svobode 12, 9250 Gornja Radgona, za čas 15 dni od dneva objave sklepa v uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih.

3. člen
V času javne razgrnitve bo v sredo dne 21.06.2006 ob 16.00 uri v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona javna obravnava.
Pisne pripombe in predloge lahko zainteresirani podajo v času javne razgrnitve v tajništvu župana Občine Gornja Radgona ali na kraju javne obravnave.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih.Številka: 350-01/2006-206/JKŠ
Gornja Radgona, dne 12.06.2006


ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.