21. seja Odbora za kmetijstvo in turizem (30.01.2006)

datum: 24.01.2006

kategorija: Seje delovnih teles

21. seja Odbora za kmetijstvo in turizem, je sklicana v ponedeljek, dne 30. januarja 2006, s pričetkom ob 14. uri, v mali sejni sobi Občine Gornja Radgona.Za sejo je predlagan naslednji DNEVNI RED: 1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem zapisa Odbora za kmetijstvo in turizem 20. seje z dne 12.12.2005
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona – skrajšani postopek
5. Poročilo župana o realizaciji sklepov občinskega sveta za drugo polletje 2005
6. Soglasje k pogodbi o vzpostavitvi območnega razvojnega partnerstva za območje "Prlekije"
7. Program dela občinskega sveta in občinske uprave Občine Gornja Radgona v letu 2006
8. Koledar prireditev za leto 2006
9. Obravnava predloga sklepa za razpis sredstev za kmetijstvo v letu 2006
10. RaznoPredsednik Odbora za kmetijstvo in turizem: Branko KOCBEK, l.r.