Seznama list kandidatov za volitve župana in članov Občinskega sveta OBČINE APAČE, ki bodo dne 22. oktobra 2006

datum: 05.10.2006

kategorija: Sporočilo za javnost

Na podlagi 4. člena in drugega odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – ZLV – UPB2 in 70/06 – odločba US) v zvezi z določbami 61. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92, 60/95, 70/00 in 78/06) Občinska volilna komisija Občine Apače objavlja naslednja seznamaSeznam list kandidatov za volitve župana Občine Apače, ki bodo dne 22. oktobra 2006 (PDF)Seznam list kandidatov za volitve članov Občinskega sveta Občine Apače, ki bodo dne 22. oktobra 2006 (PDF)Za ogled priponk potrebujete program Adobe Reader, ki ga lahko brezplačno dobite na spletnem naslovu http://www.adobe.com/.