Seznami za volitve Župana, Občinskega sveta in Sveta krajevnih skupnosti Občine Gornja Radgona, ki bodo dne 22. oktober 2006