Obvestilo o pravicah najemnikov neprofitnih stanovanj ob spremembi lastnika

datum: 22.12.2006

kategorija: Sporočilo za javnost

Naslednje obvestilo objavljamo z namenom, da so tako kupci stanovanj kot najemniki pravilno obveščenih o svojih pravicah in obveznostih.

V primeru, da se spremeni lastninska pravica na stanovanju, določa 107. člen Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03), da sprememba lastnika stanovanja ne sme vplivati na obstoječe najemno razmerje. Vsakokratni pridobitelj lastninske pravice na stanovanju vstopi v pravni položaj najemodajalca.

Lastnik lahko odpove najemno pogodbo zaradi nekrivdnih razlogov le, če najemniku priskrbi drugo primerno stanovanje. Najemniku se zaradi tega njegov položaj iz najemnega razmerja ne sme poslabšati, kar pomeni, da se šteje za primerno stanovanje tisto, ki v nobeni pomembni okoliščini, v primerjavi s sedanjim stanovanjem, ne pomeni bistvenega poslabšanja stanovanjskih pogojev najemnika in oseb, ki skupaj z njim bivajo v stanovanju.

S spoštovanjem!

OBČINSKA UPRAVA
OBČINE GORNJA RADGONA