Sklep o začasnem financiranju občine Gornja Radgona in Apače v obdobju januar – marec 2007 (S PRILOGAMI)

datum: 05.01.2007

kategorija: Gradiva občinskega sveta

V nadaljevanju se v priponki se nahaja veljaven Sklep o začasnem financiranju občine Gornja Radgona in Apače v obdobju januar – marec 2007, ki je bil objavljen v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 28, dne 31.12.2006.

Priponka vsebuje tudi:
- finančne načrte neposrednih uporabnikov do ravni proračunskih postavk - podkontov


Velikost priponke PDF je cca 132 KB in je dosegljiva spodaj:
Sklep o začasnem financiranju občine Gornja Radgona in Apače v obdobju januar – marec 2007 – s prilogami (PDF)Za ogled priponke potrebujete program Adobe Reader, ki ga lahko brezplačno dobite na spletnem naslovu http://www.adobe.com/.