Obvestilo o aktivnostih župana občine Gornja Radgona v času od 19. do 22. februarja 2007

datum: 19.02.2007

kategorija: Aktualni dogodki

V prihajajočem tednu (času obiska Vlade RS, počitnic, pusta in še kaj) bo župan Občine Gornja Radgona gospod Anton Kampuš opravljal številne aktivnosti, katere želimo izpostaviti in vas z njimi seznaniti.
V ponedeljek, 19. 2. 2007 Župan Občine Kavadarci iz Makedonije, gospod Pančo Minov se bo tega dne mudil v Občini Ptuj, v času med 12. in 13. uro pa bo obiskal tudi Občino Gornja Radgona, z željo, da spozna njihovi občini podobno vinorodno občino – Občino Gornja Radgona.

Župan Občine Gornja Radgona ga bo s sodelavci sprejel v Špitalu v Gornji Radgoni.

Tema razgovora/srečanja: predstavitev obeh občin in možnosti sodelovanja

*** V torek, 20. 2. 2007Srečanje z ministrom za promet, v upravni zgradbi Pomurskega sejma d.d..

Z ministrom bodo na srečanju prisotni naslednji sodelavci: Dr. Tomaž Vidic, generalni direktor direktorata za ceste, mag. Gregor Ficko, sekretar direktorata za ceste, Vili Žavrlan, direktor DRSC, Rajko Siročič, predsednik uprave DARS, Abdon Peklaj, član uprave DARS, Rajko Satler, direktor agencije za železniški promet, Danilo Veg, AŽP in vodja kabineta Gordana Grahek.

***V sredo, 21. 2. 20071.
V okviru obiska Vlade RS v Pomurju bodo Gornjo Radgono obiskali predstavniki Ministrstva za šolstvo.

Župan jih bo sprejel ob 10. uri v Glasbeni šoli Gornja Radgona, po ogledu in predstavitvi šole pa bodo predstavniki ministrstva obiskali še Osnovno šolo dr. Janko Šlebinger in Osnovno šolo Gornja Radgona, kjer bodo z podžupanom in ravnateljem Dušanom Zagorcem opravili delovni razgovor.

2.
Občino Gornja Radgona bo (v okviru obiska Vlade RS v Pomurju) obiskal minister za kulturo.

Podžupan Vinko Rous, ga bo v Špitalu sprejel ob 13. uri, po razgovoru si bo minister ogledal stavbo Špital, ob 14. uri pa si bo ogledal grad v Negovi, kjer trenutno poteka obnova.

3.
V Gornjo Radgono prihaja tudi minister za gospodarstvo, župan ga bo sprejel ob 12.45 uri, v prostorih podjetja ARCONT d.d..

Srečanju bodo poleg župana prisostvovali še nekateri direktorji podjetij, ki se nahajajo (ali gradijo) v Industrijski coni Gornja Radgona, minister pa si bo industrijsko cono tudi ogledal.

***V četrtek, 22. 2. 20073. seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ob 14. uri.