Obvestilo o razpisanem natečaju Mladinskega sveta Slovenije: Natečaj Naj prostovoljka / Naj prostovoljec / Naj prostovoljski projekt 2006

datum: 20.02.2007

kategorija: Razpis

Natečaj Naj prostovoljka / Naj prostovoljec / Naj prostovoljski projekt 2006Mladinski svet Slovenije je letos že petič zapored razpisal natečaj za Naj prostovoljko / Naj prostovoljca / Naj prostovoljski projekt leta 2006. Ponovno se tudi na vas obračamo s pozivom, da svoje prostovoljce prijavite na naš natečaj. Če bi težko izpostavili posamične prostovoljce, ste pa izvedli kakšen projekt z njihovo pomočjo, prijavite ta projekt – tudi letos bomo namreč izbirali Naj prostovoljski projekt!
Rok za oddajo prijavnic je 15. marec 2007.
Po izteku natečaja bomo podelili priznanja in Naj nazive v treh starostnih kategorijah; vsi prijavljeni pa bodo prejeli priznanje. Prav tako bo za vse prostovoljce/ke in njihove mentorje organizirana zaključna prireditev s podelitvijo priznanj in nagrad ter pogostitvijo, ki bo predvidoma v sredini aprila; točen datum bomo sporočili naknadno. Prireditev je odlična priložnost za druženje in izmenjavo izkušenj.

NE POZABITE!: Promocija prostovoljnega dela je ključni namen natečaja in z njim lahko pomagamo pohvaliti in vzpodbuditi prostovoljno delo tudi pri vas, v vaši organizaciji. Priznanje, ki ga bomo podelili vašemu prostovoljcu ali prostovoljki, ga / jo bo morebiti v prihodnje vzpodbudilo k še boljšemu delu; prav tako pa bo vzpodbuda tudi za druge, ki se pri vas prostovoljno udejstvujejo, morda pa boste koga celo vzpodbudili, da s prostovoljnim delom sploh prične!
Hkrati pa vas prosimo, da, če je mogoče, o tem natečaju obvestite:
- Vaše morebitne organizacijske enote ali organizacije članice
- Posameznike, društva, zavode in druge nevladne ali vladne organizacije, ki jih imate v svoji bazi in ki morebiti pri svojem delu vključujejo prostovoljce in bi jih naš natečaj lahko zanimal.
Če je mogoče, bi bili zelo veseli tudi kratke objave v vaših morebitnih internih glasilih ali na spletni strani!

Za vaš odziv se vam zahvaljujemo!

Tanja Baumkirher
Mladinski svet SlovenijeČe potrebujete prijavnice ali kakršnekoli dodatne informacije, jih najdete na naši spletni strani:http://www.mss.si/index.php?id=49&pid=1&nid=194.- razpis: http://www.mss.si/razpisi/MSS-014-07-natecajPL06.doc,
- prijavnica za posameznike: http://www.mss.si/razpisi/MSS-015-07-prijavnicaPL06.doc,
- prijavnica za projekte: http://www.mss.si/razpisi/MSS-016-07-prijavnica-projektPL06.doc.

Lahko pa se obrnete na nas tudi preko e-pošte info@mss.si in tel. 01/430 12 09 (Tanja).