3. seja Odbora za mednarodno sodelovanje (20. 3. 2007)

datum: 20.03.2007

kategorija: Seje delovnih teles

3. seja Odbora za mednarodno sodelovanje je sklicana v torek, 20. 3. 2007 ob 8. uri v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona.