Obveščanje uporabnikov o skladnosti pitne vode iz vodovodnega sistema Gornja Radgona in vodovodnega sistema Apače

datum: 26.04.2007

kategorija: Sporočilo za javnost

OBVEŠČANJE UPORABNIKOV O SKLADNOSTI PITNE VODE V VODOVODNEM SISTEMU GORNJA RADGONANa podlagi 34. člena Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06 in 92/06), Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04), Pravilnika o higieni živil (Uradni list RS, št. 60/02, 104/03, 11/04 in 51/04) in na podlagi Aahurške konvencije (pravica do obveščenosti), vas obveščamo o kvaliteti pitne vode iz vodovodnega sistema.
Vzorec za fizikalno/kemijsko analizo je bil odvzet na pipi v Osnovni šoli dr. Janka Šlebingerja (mestni vodovod Gornja Radgona), dne 10.04. in analiziran dne 18.04.2007.

Vzorec pod protokolno številko 07/03176 glede na preiskane parametre je v skladu s citiranim Pravilnikom, saj je iz rezultatov kemijske analize razvidna vsebnost nitratov v višini 23 mg/l. Rezultati analiz se nahajajo na sedežu Krajevne skupnosti Gornja Radgona in na sedežu javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o..* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *OBVEŠČANJE UPORABNIKOV O NESKLADNOSTI PITNE VODE IZ VODOVODNEGA SISTEMA APAČENa podlagi 34. člena Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06 in 92/06), Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04), Pravilnika o higieni živil (Uradni list RS, št. 60/02, 104/03, 11/04 in 51/04) in na podlagi Aahurške konvencije (pravica do obveščenosti), vas obveščamo o kvaliteti pitne vode iz vodovodnega sistema Apače.

Vzorec za fizikalno/kemijsko analizo je bil odvzet na pipi v stanovanjskem objektu Slavko Belna, Lutverci 95, Občina Apače dne 20.03. in analiziran dne 12.04.2007.

Vzorec pod protokolno številko 07/02169 glede na preiskane parametre ni v skladu s citiranim Pravilnikom, saj je iz rezultatov kemijske analize razvidna vsebnost nitratov v višini 55 mg/l. Dušik v naravi kroži v ciklusu, katerega del sta tudi vmesni oksidacijsko/redukcijski stopnji, nitrat in nitrit; sta naravni obliki pojavljanja dušika v okolju. V naravi se pojavljata tudi kot posledica človekove dejavnosti: uporaba umetnih in naravnih gnojil, nahajajo se v komunalnih odplakah, uporabljajo se v industriji. V vodi so dobro topni, kar pomeni, da jih v njej zlahka najdemo kot posledico kmetijske dejavnosti.

Ljudje smo nitratom in nitritom izpostavljeni preko hrane in vode. Nahajajo se v nekaterem sadju in zelenjavi (npr. v pesi, zeleni solati, redkvi, špinači), v prekajenem mesu, živilom so dodani kot konzervansi, so sestavni del nekaterih zdravil. Zaradi različnih prehrambenih navad zaužijemo s hrano različno količino nitratov. Nekatera zelenjava in sadje vsebuje tudi zaščitne snovi, ki negativne učinke nitratov izničijo. Delež vnosa nitratov preko pitne vode v telo narašča z naraščanjem koncentracije nitratov v pitni vodi.

Nitrati se v telesu reducirajo v nitrite. Najbolj znan učinek nitratov oz. nitritov na zdravje je methemoglobinemija, ki nastane kot posledica oksidacije hemoglobina. Oksidiran hemoglobin – methemoglobin ne more prenašati kisika po telesu. Dodatno lahko poslabša methemoglobinemijo prisotnost bakterij v pitni vodi in okužba prebavil. Zaradi posebnosti v razvoju so najbolj ogroženi dojenčki do 6 mesecev starosti, predvsem zalivančki. Ogrožene so lahko tudi nosečnice in ljudje s pomanjkanjem nekaterih encimov. Opozarjajo na možnost škodljivega delovanja na otroka zaradi prehajanje nitratov v materino mleko.

Številne študije o pojavljanju drugih obolenj v povezavi z nitrati v pitni vodi niso dale enotnih rezultatov. Do sedaj zbrani podatki ne dopuščajo trdnih zaključkov o drugih vplivih na zdravje človeka. Ocena rakotvornosti nitratov, nitritov in endogenih nitrozaminov pri Svetovni zdravstveni organizaciji še poteka. Prav tako še ni trdnih zaključkov o vplivih mešanic nitratov z drugimi polutanti na zdravje.

V Pravilniku o pitni vodi so nitrati in nitriti uvrščeni v Prilogo 1, del B med kemijske parametre. Mejna vrednost je 50 mg/l za nitrat (NO3) in 0,50 mg/l za nitrit (NO2). Pogoj za mejno vrednost je, da je nitrat/50 + nitrit/3 ≤1, pri čemer je mejna vrednost za nitrat (NO3) in za nitrit (NO2), v oglatih oklepajih, izražena v mg/l. Za nitrite mora biti dosežena mejna vrednost 0,10 mg/l v vodi pri izstopu iz naprave za pripravo vode. Pitna voda s koncentracijami nitratov nad mejno vrednostjo 50 mg/l predstavlja torej zdravstveni problem za dojenčke, nosečnice in doječe matere. Uživanje take vode zanje ni primerno in je potrebna omejitev uporabe. Prekuhavanje vode nitratov ne uniči, zaradi izhlapevanja vode, se njihova koncentracija lahko celo poviša. Ukrepi so kratko in dolgoročni. Če koncentracija nitratov v pitni vodi presega 50 mg/l, je potrebna nadomestna oskrba s pitno vodo za ogrožene skupine: npr. s predpakirano (embalirano) pitno vodo. Možna rešitev so tudi hišne naprave za čiščenje pitne vode, vendar ta način za dojenčke odsvetujemo, ker lahko zaradi motenj delovanja pride do nepričakovane izpostavljenosti visokim koncentracijam nitratov.Občina Apače za omenjeno populacijo občanov zagotavlja brezplačno razdeljevanje izvirske vode vsako sredo od 8.00 do 15.00 ure na sedežu Občine Apače.

Rezultati analiz se nahajajo na sedežu Občine Apače in na sedežu javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.