8. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona

datum: 22.08.2003

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA
GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET


Številka: 032-01-6/2003-Ž
Datum: 14.08.2003Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99, 104/00 in 54/03) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99 in 104/00),S K L I C U J E M8. sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v sredo, 27. avgusta 2003, ob 10. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisa 7. seje občinskega sveta

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Sklep o potrditvi cen za odvoz komunalnih odpadkov – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan

6. Sklep o podelitvi občinskih priznanj za leto 2003 – obrazložitev Vilijem ŽUNKOVIČ, predsednik Komisije za priznanja, pohvale in nagrade

7. Soglasje k ustanovitvi skupnosti zdravstvenih zavodov Murska Sobota – obrazložitev Janja BRUMEN

8. Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih Vrtca Manka Golarja – obrazložitev Janja BRUMEN

9. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega svetaPo končani seji vas vabim na skupen ogled sejma.ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.


GRADIVO 8 SEJE OS.PDF