OBVESTILO VOLIVCEM - Volitve predsednika republike

datum: 10.10.2007

kategorija: Sporočilo za javnost

8. VOLILNA ENOTA 6. VOLILNI OKRAJ OKRAJNA VOLILNA KOMISIJA
GORNJA RADOGNA,
Partizancka cesta 13, Gornja RadgonaOBVESTILO VOLIVCEM Okrajna volilna komisija 8. Volilne enote 6. Volilnega okraja Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, obvešča volivce, ki bodo dne 21. oktobra 2007 odsotni iz kraja stalnega prebivališča, da lahko glasujejo na volitvah predsednika republike na volišču za
predčasno glasovanje v torek dne 16. oktobra, v sredo dne 17. oktobra ali v četrtek dne 18. oktobra 2007 na sedežu Okrajne volilne komisije v Gornji Radgoni, Partizanska cesta 13 /sejna soba/, med 9.00 in 17.00 uro.Volivci, ki zaradi bolezni ne morejo osebno glasovati na volišču, morajo do vključno 18. oktobra 2007 sporočiti Okrajni volilni komisiji Gornja Radgona, da želijo glasovati na svojem domu.Volivci, ki želijo glasovati na volišču, ki je dostopno invalidom, morajo do vključno 18. oktobra 2007 sporočiti Okrajni volilni komisiji Gornja Radgona svojo namero, da bodo glasovali na posebnem volišču za invalide – na sedežu Okrajne volilne komisije, Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, in ne na volišču za območje katerega so vpisani v volilni imenik.


PREDSEDNICA OVK:
Majda BAKAN-ŠIFTAR, sodnica svetnica


Obvestilo volivcem (PDF)