POZIV ŽUPANA zainteresirani javnosti, da predlaga predstavnika v svet Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona

datum: 25.10.2007

kategorija: Sporočilo za javnost

OBČINA GORNJA RADGONA
ŽUPANPOZIV ŽUPANAV skladu z 9. členom Odloka o ustanovitvi Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona (Uradne objave Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 34/2007), pozivam zainteresirano javnost, da predlaga predstavnika v svet Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona.Predloge lahko dostavite osebno v tajništvo župana, po pošti na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, Gornja Radgona ali po elektronski pošti na naslov tajnistvo.zupana@gor-radgona, najpozneje do 10. novembra 2007. Anton Kampuš, l.r.
Župan Občine Gornja Radgona