ODREDBA o prometnem režimu v mestu Gornja Radgona ob Dnevu mrtvih, v četrtek, dne 1. 11. 2007

datum: 30.10.2007

kategorija: Sporočilo za javnost

Na podlagi 43. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa (Uradni list RS, št. 24/00) izdaja župan Občine Gornja RadgonaO D R E D B Oo prometnem režimu v mestu Gornja Radgona
ob Dnevu mrtvih, v četrtek dne 1. 11. 2007
1. člen

S to odredbo se določi spremenjen prometni režim ob Dnevu mrtvih, v četrtek dne 1.11.2007¸ od 8.00 do 18.00 ure na krajevni mestni cesti LK 105220 (Pokopališka ulica).

2. člen

Na krajevni mestni cesti LK 105221 ( Pokopališka ulica) se vzpostavi enosmerni promet z vhodom na cesto LK 105221 s ceste GI-3 (Partizanska cesta) in izhodom na cesto JP 605201 (Prežihova ulica).

3. člen

Za nemoteno odvijanje in varni potek prometa na krajevni mestni cesti LK 105221 (Pokopališka ulica) poskrbi Krajevna skupnost Gornja Radgona ob pomoči Policijske postaje Gornja Radgona .


Št. 371-012/2007-203/DV
Gornja Radgona, dne 30. oktober 2007.


ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton Kampuš, l.r.