OBVESTILO UPRAVIČENCEM - Poziv za ponovno vložitev vlog za subvencioniranje najemnin za stanovanja

datum: 21.11.2007

kategorija: Sporočilo za javnost

Na podlagi 121. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/2003) in vlog so bile v letu 2006 izdane odločbe o subvencioniranju najemnine. Izdane odločbe veljajo za dobo enega leta, zato vas obveščamo, da bi en mesec pred iztekom tega obdobje morali ponovno vložite vlogo, da ne bi prišlo do prekinitve vaše pravice. Pozivamo vas, da to storite takoj, drugače bo prekinjena vaša pravica.

Obrazce vlog lahko dvignete v tajništvu Občine Gornja Radgona (I. nadstropje) in v sobi št. 43 (II. nadstropje) ter na spletni strani Občine Gornja Radgona.

Ponovno je potrebno priložiti vsa dokazila, ki izkazujejo vaše dohodke v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo vloge (potrdila o osebnih prejemkih, pokojninah, denarnih socialnih pomočeh, regresu za leto 2006, zadnjo odločbo o odmeri dohodnine ipd.), ni pa potrebno prilagati ostalih dokumentov, ki se glede na preteklo leto niso spremenili in se jih lahko prevzame iz prejšnje vloge (najemna pogodba, zapisnik o ugotovitvi vrednosti stanovanja).

Popolno vlogo z vsemi zahtevanimi prilogami, oddate v vložišču Občine Gornja Radgona (I. nadstropje). Vloga je takse prosta.

OBČINSKA UPRAVA OBČINE GORNJA RADGONAPriponka:OBRAZEC - VLOGA za subvencionirano najemnino (PDF)