Obvestilo določenim športnim društvom v občini Gornja Radgona - razdelitev neporabljenih sredstev za šport v letu 2007

datum: 11.12.2007

kategorija: Sporočilo za javnost

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKA UPRAVA
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Številka: 671-002/2007-103/VM
Datum: 10.12.2007ŠPORTNIM DRUŠTVOM PO
PRILOŽENEM SEZNAMU
ZADEVA: Neporabljena sredstva v letu 2007Obveščamo vas, da je bila v skladu z 19. členom Pravilnika o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih štev. 15, z dne 31.12.2005 in št. 32 z dne 01.06.2007) opravljena delitev sredstev, ki so ostala neporabljena po sklenjenih pogodbah za leto 2007.

Pravilnik o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v občini Gornja Radgona v prvem stavku 19. člena določa, da se sredstva, ki ostanejo po sklenjenih pogodbah neporabljena, razdelijo med vse izvajalce programa športa tako, da se za odstotek neporabljenih sredstev, povišajo sredstva društev za delovanje. V skladu z navedenim se ostanek neporabljenih sredstev po pogodbah za leto 2007, v višini 3.424,00 EUR, razporedi med izvajalce v naslednjih višinah:DRUŠTVO / SREDSTVA V EURRokometni klub Radgona / 886,00
Shotokan Karate –do klub / 221,00
ŠNK Radgona / 1.061,00
ŠSD Radgona / 177,00
NTK Žogica / 89,00
Šahovsko društvo G. Radgona / 133,00
PD Radgona / 160,00
Športna zveza G. Radgona / 139,00
TK Radgona / 40,00
Kinološko društvo G. Radgona / 40,00
Smučarski klub G. Radgona / 40,00
Street ball klub G. Radgona / 48,00
Fit & fajn / 80,00KMN Bum efekt / 40,00
ŠD NK Sahara / 40,00
KK Plastron / 19,00
ŠD NK Črešnjevci / 40,00
KMN Tiha voda / 40,00
KŠD Očeslavci / 19,00
ŠD NK Protokol / 32,00
ŠD NK Podgrad / 40,00
KŠD Spodnji Ivanjci / 40,00SKUPAJ / 3.424,00Z izvajalci bodo v skladu z drugim stavkom 19. členom pravilnika, sklenjeni aneksi k pogodbam o sofinanciranju izbranih letnih programov športa v občini Gornja Radgona v letu 2007.

OBČINSKA UPRAVA
OBČINE GORNJA RADGONA