Seje delovnih teles občinskega sveta pred 10. redno sejo občinskega sveta (17. in 18. 12. 2007)

datum: 11.12.2007

kategorija: Seje delovnih teles

Pred 10. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 20. decembra, so sklicane seje naslednjih delovnih teles občinskega sveta:- 7. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo v ponedeljek, 17. decembra 2007, s pričetkom ob 7.30 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 9. seja Odbora za družbene dejavnosti, ki bo v ponedeljek, 17. decembra 2007, s pričetkom ob 9.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 11. seja Odbora za kmetijstvo in turizem, ki bo v ponedeljek, 17. decembra 2007, s pričetkom ob 13.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 9. seja Odbora za gospodarstvo in podjetništvo, ki bo v ponedeljek, 17. decembra 2007, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 10. seja Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora ter gospodarske javne službe, ki bo v torek, 18. decembra 2007, s pričetkom ob 8.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 4. seja Statutarno pravne komisije, ki bo v torek, 18. decembra 2007, s pričetkom ob 12.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 10. seja Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve, ki bo v torek, 18. decembra 2007, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona.