25. seja Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora ter gospodarske javne službe (11.11.2004 in 16.11.2004)

datum: 10.11.2004

kategorija: Seje delovnih teles

DNEVNI RED: 1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Obravnava in sprejem zapisa 24. seje z dne 22.09.2004
4. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2005 (prva obravnava)
5. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2006 (prva obravnava)
6. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. (prva obravnava)
7. Sklep o odkupu zemljišča v Konjišču
8. RaznoPredsednik Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora
ter gospodarske javne službe
Vinko ROUS, l.r.