7. izredna seja Občinskega sveta

datum: 13.06.2002

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA
GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET


Številka: 032-01-03/2002
Datum: 11.06.2002Na podlagi 22. člena Statuta občine Gornja Radgona (Uradni list RS št.44/99) in 23. člena Poslovnika občinskega sveta občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99)


S K L I C U J E M

7. izredno sejo Občinskega sveta občine Gornja Radgona,

ki bo v torek, 18.06.2002 ob 14.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.


Za sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1.Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2.Obravnava in sprejem dnevnega reda

3.Investicijski program za projekt "Zbirno sortirni center za odpadke Puconci" - obrazložitev Ivan Bürgermeister, podjetje Saubermacher-Puconci d.o.o.


ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Miha VODENIK, l.r.