Tiskovna konferenca - na grajskem dvorišču v Negovi (11.05.2006)

datum: 09.05.2006

kategorija: Aktualni dogodki

Župan Občine Gornja Radgona v želji, da javnosti predstavi pomembne projekte in aktualne teme, vabi predstavnike medijev na TISKOVNO KONFERENCO,ki bo v četrtek, 11.05.2006, ob 11. uri, na grajskem dvorišču v Negovi.Tiskovno konferenco bo pričel župan Občine Gornja Radgona, gospod Anton Kampuš, s predstavitvijo naslednjih pomembnih projektov: * pričetek adaptacije gradu v Negovi - adaptacija grajskega poslopja, pristave in novega dela gradu v letih 2006-2008, ocenjena vrednost obnove znaša 1.200.000.000 SIT* obnova cest v mestu Gornja Radgona - G2-110 - Panonska ulica
- JP 605200 in JP 605240 - Prežihova ulica/pri OŠ - Police* preselitev železnice iz mesta Gornja Radgona - v Industrijsko cono Mele – pričetek aktivnosti
* drugi pomembni projekti. V nadaljevanju sledi:* predstavitev direktorja Doma starejših občanov Gornja Radgona d.o.o.
mag. Marjana Žule in kratka predstavitev projekta izgradnje doma
* predstavitev projekta Energetsko varčni vrtec (vrtec Manka Golarja v Gornji Radgoni - prijava na javni razpis "projekti finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma")
- projekt bo predstavila direktorica Podjetniško razvojne agencije Gornja Radgona, dr. Tatjana Fulder.


ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.