22. seja Odbora za kmetijstvo in turizem (27.03.2006)

datum: 23.03.2006

kategorija: Seje delovnih teles

22. seja Odbora za kmetijstvo in turizem, je sklicana v ponedeljek, dne 27. marca 2006, s pričetkom ob 14.30 uri, v govorilnici Občine Gornja Radgona (I. nadstropje). Za sejo je predlagan naslednji DNEVNI RED: 1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem zapisa 21. seje z dne 30.01.2006
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2005 – skrajšani postopek
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2006 – skrajšani postopek
6. Obravnava predloga za kmetijsko ekskurzijo
7. RaznoPredsednik Odbora za kmetijstvo in turizem: Branko KOCBEK, l.r.