Odredba o prometnem režimu v mestu Gornja Radgona v času 41. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma

datum: 18.08.2003

kategorija: Sporočilo za javnost

Na podlagi 43. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa (Uradni list RS, št. 24/00) izdaja župan Občine Gornja Radgona


O D R E D B O

o prometnem režimu v mestu Gornja Radgona
v času 41. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma


1. člen
V času 41. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma v Gornji Radgoni, od 23.08.2003 do 30.08.2003, se na vseh mestnih ulicah, razen Apaške, Partizanske in Ljutomerske ceste ter Panonske ulice odredi poseben prometni režim.

2. člen
Obiskovalci 41. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma so dolžni parkirati osebni avtomobil, kombinirano vozilo ali osebni avtomobil s prikolico ter tovorno vozilo ali avtobus samo na za to določenih mestih.

3. člen
Za parkiranje obiskovalcev 41. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma so namenjene naslednje lokacije:
– športno rekreacijski center
– lokalna avtobusna in železniška postaja
– asfaltni in travnati platoji pri vojašnici
– med trgovino Marjanca in železniško progo
– med sejmom in stadionom
– začasno parkirišče med vrtovi in stadionom – trsnica

4. člen
Za nemoteno odvijanje in varni potek prometa po mestnih ulicah v Gornji Radgoni skrbijo policisti PP Gornja Radgona in PPP Murska Sobota ter usmerjevalci Avto moto društva Gornja Radgona.


Št. 34406-28/03
Gornja Radgona, dne 13. avgusta 2003.


ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton Kampuš l.r.