3. (razširjena) seja Varnostnega sosveta Občine Gornja Radgona (23.08.2004)

datum: 18.08.2004

kategorija: Seje delovnih teles

Za sejo je predlagan naslednjiDNEVNI RED:1. Otvoritev seje, pozdrav in ugotovitev prisotnosti
2. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje z dne 10.06.2004
3. Informacija o dogovorjenih aktivnostih v zvezi z omejitvijo težkega tovornega prometa skozi Gornjo Radgono (župan Anton Kampuš in Stanko Sakovič)
4. Prometna varnost in parkiranje v mestu Gornja Radgona v času 42. Kmetijsko-živilskega sejma (Boris Rakuša in Feliks Petek)
5. Priprave na novo šolsko leto 2004/2005 (Dušan Zagorc in Stanko Sakovič)
6. RaznoPREDSEDNIK VARNOSTNEGA SOSVETA
OBČINE GORNJA RADGONA
Dušan ZAGORC, l.r.